Asociatia Mediatorilor Autorizati Brasov

 Asociatia Mediatorilor Autorizati Brasov

                                                                                                 

                                                                
A.M.A. Brasov a fost infiintata in 26.11.2009 in conformitate cu prevederile OG 26/2000 si OG 37/2003 si a fost inscrisa in Registrul National al Asociatiilor Profesionale ale Mediatorilor la pozitia 30 in baza Deciziei nr. 415 din 16.03.2010 a Consiliului de Mediere.

Asociatia Mediatorilor Autorizati Brasov are ca scop principal promovarea si reprezentarea intereselor profesionale a mediatorilor membrii asociati.

 

Ce este medierea :
este modalitatea voluntara de solutionare a conflictelor dintre doua sau mai multe persoane, pe cale amiabila, cu sprijinul unei terte persoane neutre, calificata si independenta
este o negociere asistata
este voluntara si facultativa
este reciproc avantajoasa

 

     Avantajele medierii
ofera solutii rapide
presupune costuri mici
este un proces flexibil
conduce la o solutie reciproc acceptata
procesul de mediere este confidential

     Care este rolul mediatorului
sa asiste partile ajutandu-i sa caute solutii reciproc acceptabile
sa ajute partile sa gaseasca datele si informatiile relevante
sa ajute partile sa stabileasca criterii obiective si limite realiste
sa ajute partile sa stabileasca regulile de desfasurare a medierii
mediatorul nu va judeca situatiile prezentate de parti, nu va lua apararea nici uneia dintre parti si nici nu va decide asupra rezultatului medierii

     Principiile medierii:
mediatorul este independent fata de orice entitate care ar putea avea interese in cauza in care a avut loc medierea, aceasta fiind garantia impartialitatii, neutralitatii si echidistantei fata de cauza, de rezultatele acesteia si fata de partile implicate in diputa ; mediatorul respecta urmatoarele principii:
neutralitatea
impartialitatea
confidentialitatea
autodeterminarea partilor

     Confidentialitatea
mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta in cursul activitatii sale de mediere, precum si cu privire la documentele intocmite sau care i-au fost predate de catre parti pe parcursul medierii
orice informatie confidentiala aflata de mediator de la una dintre parti nu va fi dezvaluita celeilalte parti decat cu acordul celei dintai.

 

 

 

 

 

 Link sponsorizat

Asociatia Judeteana de Sah Brasov sah